ČOI

Dojde-li mezi klientem a společností Garantovaný nájem, a.s. – nebo jednou z jejich obchodních poboček či franchis ke sporu, má klient právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je zájemce oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.